KFJC 89.7FM

Good Karma

Thursday 9 May 2024 6:00am to 10:00am
Time Artist/Title Album Label
6:00am Dr. N. Ramani and Hariprasad Chaurasia   Vatapi Ganapatim
6:20am Aruna Sairam   Thyagarajaya Namaste
6:45am S. Sowmya   Dorakuna Live Concert, 2007
7:15am Ramana Balachandran   Sri Mathrubhootham Live Concert, 2023
7:49am Sanjay Subrahmanyan   Darini Telusokonti
8:40am NR Prashanth   O Rajivaksha
9:16am Anayampatti S. Ganesan   Sadinchene
9:28am Dr. M. Balamuralikrishna   Ksheera Sagara Sayana
9:39am Bharat Sundar   Irakkam Varamal